Ready to take the water? We are situated in perfect proximity to Lough Erne. Even better as a resident of Drumhoney Holiday Park you can enjoy preferential rates at our Water Sports Centre at Castle Archdale. They are so many fun ways to enjoy the open water. Don’t worry about the weather, you’re going to make a splash anyway. 

 

You could pedal the ever popular hydrobikes or paddle a canoe. Go it alone and kayak. You could practice your balance on a paddle board. Perhaps you prefer to hit the water with a more relaxing form of transport, hire a boat and go explore. 

 

If you’re more of a land lover, you can hire bikes and buggies to ramble around the woodland areas of Castle Archdale. 

 

We can cater for all ages, so there are a range of activities for the entire family. No excuses!

 

As you get the perks of being a Drumhoney Holiday Park resident, you could always do it all. 

Liên Hệ

Địa chỉ

Drumhoney Holiday Park
12 Drumhoney Lane
Lisnarick
Enniskillen
United Kingdom
BT94 1NB

Điện Thoại

+44 28 6862 1892

Email

bookings@drumhoneyholidaypark.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+44 28 6862 1892

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách